Ouders die de doop met name zien als een doop op persoonlijke belijdenis van de dopeling, kunnen er voor kiezen om de keuze voor de doop over te laten aan hun kind. Die kan dit op latere leeftijd doen, wanneer hij of zij mondig genoeg is om zelf zijn of haar geloof te belijden (dat kan in de vorm van een kinderdoop, vanaf ongeveer zes jaar; maar ook als volwassendoop).
Een ritueel om hierbij in het midden van de gemeente toch aandacht te geven aan de vreugde en blijdschap rondom de geboorte is het de 'kinderzegen'.

De kinderzegen
Zegening is een kerkelijk ritueel dat in de kerk plaatsvindt op belangrijke momenten in het leven. Een zichtbare handoplegging symboliseert in de Bijbel de bezegeling van Gods trouw: de gezegende moge leven onder zijn hoede en leiding van de zijn Geest.
Zo kan ook de kinderzegen in een feestelijke dienst worden gevierd. Uitgangspunt hierbij is het verlangen van ouders dat hun kind na geboorte in het midden van de gemeente wordt gezegend. Het kind wordt zo als 'geloofsleerling' in de gemeente opgenomen om het toe te leiden tot de doop op het moment dat het daar zelf aan toe is. Bij de kinderzegen gaat het niet om een antwoord/belijdenis van onze kant (zoals bij de doop), maar vooral om een woord van Gods kant, een bemoedigend woord en een zegenend gebaar als een belofte aan het begin van de weg van het kind door het leven.
Motieven van dankbaarheid en het vieren van de geboorte spelen hier een belangrijke rol. Het ritueel van de kinderzegening past immers in het beeld van zegening bij het ingaan van een nieuwe le-vensstaat. Het heeft daarmee iets eigens: het markeert Gods nabijheid aan het begin van de levensweg en plaatst het leven van de pasgeborene in een heilzaam perspectief van de belofte van Gods nabijheid. Zo mogen deze kinderen in het midden staan, in het voetspoor van Jezus die ook de kinderen zegende.

Het aanvragen van de kinderzegen
Wie zijn/haar kind wil laten zegenen, kan daarvoor contact opnemen met de predikant. De predikant zal overleggen over een geschikte datum.

Voorbereidingsgesprekken
Aan de zegening gaan doorgaans twee à drie voorbereidingsbijeenkomsten vooraf. Na de kennismaking – als die nog niet eerder heeft plaats gevonden – komt op de voorbereidingsavonden in de eerste plaats de motivatie aan de orde. Waarom vragen jullie een zegening? Wat is de betekenis van de zegening, en van de doop? Wat hopen of verwachten jullie van de dienst? Wat is jullie relatie tot de kerkelijke gemeente? Wat is geloofsopvoeding?
Uiteraard is er ook ruimte voor eigen inbreng in de viering. Je kunt een lied of gedicht kiezen voor rondom de zegening. Misschien is er wel een familielid dat graag een Schriftlezing wil doen, of heb je vrienden die een muzikale bijdrage willen leveren.