Door de eeuwen heen hebben bloemen mensen aangesproken. Ook in de geschiedenis van het christendom hebben bloemen, planten en bomen een functie gekregen in het geloof van mensen. Bij een liturgische bloemschikking wordt aan de hand van een thema gebruik gemaakt van de betekenis en de beeldkracht van kleuren, bloemen en symbolen. In de Ontmoetingskerk is een groep van 4 personen actief met liturgisch bloemschikken. Op verzoek worden schikkingen gemaakt, bijvoorbeeld bij doopdiensten, de laatste dienst van het kerkelijk jaar en andere feestelijke diensten.

Voor informatie over het liturgisch-symbolisch bloemschikken kunt u kontakt opnemen met Yvonne van Maanen, tel. 0316 330687