Voorganger:  Ds. L. den Besten, Zevenaar

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Luisterlied Lied 601: 1, 2 en 3 "Licht at ons aanstoot in de morgen"
 • Bemoediging en groet
 • Kyriegebed
 • Luisterlied Lied 146c: 1 en 7 "Alles wat adem heeft love de Here"

HET WOORD

 • 1ste  Schriftlezing Jesaja 48: vers 17 t/m 21
 • Orgelspel
 • 2de Schriftlezing MattheĆ¼s 25: vers 14 t/m 30
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel

HET ANTWOORD

   • Afkondiging van overlijden
   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst

OP WEG

   • Luisterlied als slotlied 657: 1, 2, 3 en 4 "Zolang wij ademhalen"
   • Uitzending en Zegen
   • Uitleidend orgelspel
   • Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk