Voorganger:  Ds. Ds. W. Onderwaater, Aalten

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Aanvangslied Lied 287:1 en 2
 • Bemoediging en groet
 • Op de drempel lied Lied 275: 1, 2 en 4
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 305

HET WOORD

 • Gebed bij de opening an de schrift
 • Inleiding op de lezing
 • 1ste Schriftlezing:  Psalm 118 vers 1 t/m 18
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 118: 1
 • 2de Schriftlezing:  Psalm 118 vers 19 t/m 29
 • Lied bij de 2de lezing Lied 118: 10
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 413: 1 en 3

HET ANTWOORD

   • Afkondiging van overlijden
   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Lied 136: 1 en 13
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: 416
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel