Voorganger:  Ds. D. Bos, Doetinchem

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend Orgelspel
 • Welkom en inleiding door Ouderling van dienst
 • Intochtslied Lied 283: 1, 2, 3 en 4
 • Bemoediging en groet
 • Drempelgebed
 • Lied 283: 5
 • De 10 woorden
 • Lied 119: 2 en 21

HET WOORD

 • Inleidende woorden
 • Zingen bij opening van de schrift Lied 315
 • Schriftlezing:  Johannes 4 vers 1 t/m 21 en 28 t/m 30 en 39 t/m 42
 • Lied bij de lezing Lied 42: 1 en 3
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Lied 835

HET ANTWOORD

   • Afkondiging van overlijden
   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Mededeling dor lid van het ZWO over het 40-dagen project
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied 418
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend Orgelspel