Voorganger:  Ds. D. D. Juijn, Delden

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Oefenen lied an de week Lied 787
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtsied Lied 72: 1 en 4
 • Bemoediging en groet
 • Kyriegebed
 • Gloraileid Lied 304

HET WOORD

 • Gebed bij opening van de schrift
 • 1ste Schriftlezing:  Ruth 1 : vers 1 t/m 22
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 787
 • 2de Schriftlezing:  Matteus 1: vers 1 t/m 6
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 906: 6, 7 en 8

HET ANTWOORD

   • Bericht van overlijden
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

DIENST VAN TAFEL

 • Nodiging
 • Gebedsgroet
 • Grote lofprijzing
 • Lied 405: 3
 • Tafelgebed en inzettingsworden
 • Lied 403a: 1ste Gedeelte
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Onze Vader...
 • Lied (melodie: lied 654)
 • Delen van brood en wijn
 • Dank gebed

OP WEG

   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel