Voorganger:  Ds. Alle Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door Ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Lied 276
 • Bemoediging en groet
 • Inleiding op de dienst
 • Meditatief: Maak mij een instrument van uw vrede

HET WOORD

 • Schriftlezing:  Romeinen 12 vers 9 t/m 21
 • Alle zingt uit: zangen voor zoeken en zien lied 416
 • Overweging
 • Luisterlied op de beamer lied 974 ( Maak ons uw liefde God )
 • Intermetzo: Waar twee of drie (Alfred C. Bronswijk Uit: Woorden van geloof, hoop en liefde)

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst

OP WEG

   • Zingen Slotlied 838
   • Uitzending en Zegen
   • Uitleidend orgelspel
   • Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk