Voorganger:  Ds. Alle Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door Ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied: Vol van verwachting zijn wij gekomen
 • Bemoediging en groet
 • Inleiding op de dienst
 • Meditatief: Muziek (tekst lied 742)

HET WOORD

 • Schriftlezing:  Jesaja 5 vers 1 t/m 3, 7 en MatteĆ¼s 21 vers 33 t/m 43

 • Overweging
 • Orgelspel
 • Geloofsbelijdenis

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst

OP WEG

   • Slotlied 416 ( Opname E.O. Nedeland zingt )
   • Uitzending en Zegen
   • Afscheid voorzitter kerkrentmeesters
   • Uitleidend orgelspel
   • Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk