Voorganger:  Ds. A. Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied Lied 280: 1, 4 en 5
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 305

HET WOORD

 • Gedicht: God woont in de Fokke Simonszstraat
 • 1ste Schriftlezing:  Numeri vers 6 2 t/m 27
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 8: 1 ,3, 4 en 6
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 792

HET ANTWOORD

   • Afkondiging van overlijden
   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: 416
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel