Voorganger:  Ds. L. den Besten, Zevenaar

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door Ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Zingen Psalm van intocht 314: 1, 2 en 3
 • Bemoediging en groet
 • Kyriegebed
 • Luisteried Glorialied Lied 225: 1 en 2

HET WOORD

 • Gebed bij opening van de Schrift
 • Schriftlezing:  MattheĆ¼s 17 vers 14 t/m 20
 • Luisterlied bij de lezing Lied 275: 1, 2, 3, 4 en 5
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel
 • Luisterlied 903: 3 en 5

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst

OP WEG

   • Zingen Slotlied 419: 1, 2 en 3
   • Uitzending en Zegen
   • Uitleidend orgelspel
   • Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk