Voorganger:  Ds. I. Pijpers uit Zutphen

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Oefenen lied van de week Lied 918
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Psalm van intocht Psalm 84 1, 2 en 5
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 868 1, 2 en 3

HET WOORD

 • Gebed bij opening van de schrif
 • Inleidend woord bij thema en/of lezingen
 • 1ste Schriftlezing:  Jona 2 vers 1 t/m 11
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 130
 • 2de Schriftlezing:  Mattheus 14 vers 22 t/m 34
 • Lied bij de 2de lezing Lied 933 (melodie van Psalm 134)
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 918

HET ANTWOORD

   • Afkondiging van overlijden
   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: 103c
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel