Voorganger:  Ds. P. Moet, Velp

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

 
VOORBEREIDING
 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtslied Lied 287: 1, 2 en 5
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorailied Lied 305

HET WOORD

 • Gebed bij opening van de schrift
 • Inleidend word bij thema / lezingen
 • 1ste Schriftlezing:  Genesis 2: vers 25 en 3: vers 6 t/m 10
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 944
 • 2de Schriftlezing:  Lucas 19: vers 1 t/m 10
 • Lied bij de 2de lezing Lied 186
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 377: 1, 2, 3 en 4

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied 723
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel