Voorganger:  Dr. J. van Beelen, Veenendaal

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtslied Lied 96: 1 en 6
 • Bemoediging en groet
 • Kyriegebed
 • Glorialied Lied 299j

HET WOORD

 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • 1ste Schriftlezing:  Lucas 2: vers  25 t/m 35
 • Lied na de 1ste lezing Lied 159b
 • 2de Schriftlezing:  Jesaja 49: vers 5 en 7
 • Lied na de 2de lezing Lied 473: 1 en 3
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 98: 1 en 2

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied 496: 1 en 3
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel