Voorganger:  Ds. A. Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

0:00
0:00

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding op het thema
 • Voorbereiding in stilte
 • Morgenlied Lied 217: 1, 3, 4 en 5
 • Bemoediging en groet
 • Gebed
 • Lied 25: 2 en 4

HET WOORD

 • 1ste Schriftlezing:  Deuteronomium 30 vers 11 t/m 15 (Naardense Bijbel)
 • Muzikaal moment
 • Lied 316: 1 en 4

HET ANTWOORD

   • Afkondiging van overlijden
   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst

OP WEG

   • Slotlied 425
   • Zegen
   • Uitleidend orgelspel
   • Inzameling van de gaven bij de uitgang