Voorganger:  Ds. L. van Buuren uit Rheden

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtslied Lied 218
 • Bemoediging en groet
 • Kyriegebed
 • Glorialied Lied 84: 1 en 2

HET WOORD

 • Inleiding schriftlezing
 • 1ste Schriftlezing:  Job 12 vers 1 t/m 13
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 61: 1, 3 en 5
 • 2de Schriftlezing:  MatteĆ¼s 6 vers 24 t/m 34 en 10 vers 29 t/m 31
 • Lied bij de 2de lezing Lied 979: 1, 2, 3, 6, 7,10 en 14
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 981

HET ANTWOORD

   • Afkondiging van overlijden
   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: 910
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel