Voorganger:  Ds. C. van Dorp, Zelhem

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Oefenen lied van de week Lied: 973
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtsied Lied 139: 1, 2 en 3 'Heer die mij ziet zoals ik ben'
 • Bemoediging en groet
 • Kyriegebed
 • Glorailied Lied 117A: 1 en 2 'Gij volken, loof uw God en Heer'

HET WOORD

 • Gebed bij opening van de schrift
 • Inleidend word bij thema / lezingen
 • 1ste Schriftlezing:  Lucas 18: vers 9 t/m 14
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 944: 1, 2 en 3 'O Heer, verberg u niet vor mij'
 • 2de Schriftlezing:  1 Korintiers 12: vers 12 t/m 27
 • Lied bij de 2de lezing Lied 973: 1, 2, 3 en 4 'Om vor elkaar te zijn uw oog en oor'
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 966: 1, 3 en 4 'Het heil des hemels werd ons deel'

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied 838: 1, 3 en 4 'O grote God die liefde zijt'
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel