Voorganger:  Mw. Ds. L.M. van Prooyen-Schuurman, Zutphen

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door Ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Zingen intochtslied Lied 287: 1, 2 en 5
 • Bemoediging en groet
 • Onze Vader
 • Inleidend woord bij het thema van de Vredeszondag
 • Gebed om ontferming
 • Luisterlied Lied 1005

HET WOORD

 • Gebed bij opening van de schrift
 • Schriftlezing:  Kolossenzen 3:9-15
 • Luisterlied vanaf youtube: Syb van der Ploeg - Zal er ooit een dag vrede
 • Overweging
 • Luisterlied tijdens overweging, vanaf youtube: Yael Deckelbaum / Prayers of the mothers
 • Meditatief Orgelspel
 • Gedicht: Duurzame vrijheid – door diaken (ZWO)
 • Luisterlied Lied 973: 1, 2, 3, en 4

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst

OP WEG

   • Zingen slotlied: Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede
    (melodie: 868 Lof zij de Heer de almachtige koning der ere)
   • Uitzending en Zegen
   • Uitleidend orgelspel
   • Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk