Voorganger:  Ds. L. den Besten, Zevenaar

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door Ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Bemoediging en groet
 • Lied 147: 1
 • Kyriegebed
 • Glorialied Lied 305: 1, 2 en 3

HET WOORD

 • Gebed bij opening van de schrift
 • 1ste Schriftlezing:  1 Koningen 3: vers 5 t/m 12
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 313: 1 en 5
 • 2de Schriftlezing: Mattheus 13: vers 44 t/m 52
 • Lied bij de 2de lezing Lied 973:  1, 2, 3 en 5
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel
 • Lied 978: 1, 2, 3 en 4

HET ANTWOORD

   • Afkondiging van overlijden
   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst

OP WEG

   • Slotlied 823: 1, 4 en 5
   • Uitzending en Zegen
   • Uitleidend orgelspel
   • Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk