Voorganger:  Ds. C.Kors uit Doesburg

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Oefenen lied van de week Lied 976
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtslied Lied 601
 • Bemoediging en groet
 • Kyriegebed
 • Lied 300b (Heer ontferm U)
 • Glorialied Lied 825: 1, 3 en 5

HET WOORD

 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • 1ste Schriftlezing:  Psalm 77 en gedicht 'Geloven en zien' en
 • Een knipoog van U zou al helpen van Karel Eykman
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 183 (uit Zangen van zoeken en zien, melodie Psalm 146)
 • 2de Schriftlezing:  Jakobus 2: vers 14  t/m 18
 • Lied bij de 2de lezing Lied 320: 2, 3 en 4
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 976

HET ANTWOORD

  • Afkondiging van overlijden
  • Geloofsbelijdenis

DIENST VAN TAFEL

 • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stilgebed - Onze Vader (vertaling Gerke van Heile)
 • Mededelingen door ouderling van dienst
 • Inzameling van de gaven 
 • Nodiging
 • Tafelgebed
 • Delen van brood en wijn
 • Dankgebed

OP WEG

     • Slotlied Lied 419
     • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
     • Uitgeleidend orgelospel