Voorganger:  Ds. Alle Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom door Ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied 283 gezongen door Yvonne en Alle
 • Bemoediging en groet
 • Inleiding op de dienst
 • Meditatief moment door Eric van der Wal
 • Lied: Stilte, Kithara

HET WOORD

 • Schriftlezing:  1 Koningen 19 vers 1 t/m 13
 • Overweging
 • Orgelspel

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst

OP WEG

   • Slotlied 814
   • Uitzending en Zegen
   • Uitleidend orgelspel
   • Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk