Voorganger:  Dhr. E.Fokkema uit Twello

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtslied Lied 102 "uit Zangen van zoeken en zien (melodie l.v.k gezang 487) "
 • Onze Hulp en groet
 • Lied 461: 1, 2, 3, 4 en 6  "uit Zangen van zoeken en zien (melodie lied 969 Liedboek) "
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 149: 1, 2 en 3

HET WOORD

 • Hartversterker
 • Opdracht/uitdaging: Matteus 4 vers 18 t/m 22
 • Lied 134: 3
 • Inleidend woord bij het thema
 • Lied 608: 1
 • Gebed om Gods Geest bij opening en het verstaan van Zijn Woord
 • Lied 56: 3, 4, 7 en 8 "uit bundel 'tegen he donker' van Sytze de Vries (Melodie ezang 146) "
 • 1ste Schriftlezing:  Jesaja 55 vers 1 t/m 9
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 68: 3 en 9
 • 2de Schriftlezing:  Matteus 5  vers 1 t/m 7
 • Lied bij de 2de lezing Lied 418:  1 en 2
 • Verkondiging
 • Muziek "Ik zie Goud in jou..."
 • Lied na de verkondiging Lied 53: 1, 2 en 3 "uit Het Liefste lied overzee (melodie: Die winter it vergangen)"

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: 84 "Tegen het donker (melodie gezang 435)"
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Lied 416: 1 en 4