Voorganger:  Ds. Alle Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

0:00
0:00

Kerstnachtdienst 2019

Ontmoetingskerk Zevenaar
Festival of Lessons and Carols LiturgieJean Bourdichon +/- 1480

Koor: ‘Jul, jul, stralande jul’

Koor: ‘Tollite Hostias’

Gemeente: lied 496 ‘Een ster ging op uit Israël’

Welkom, aansteken kaarsen en inleiding

Openingsgebed

Koor:‘Al wie dolend in het donker’

1ste Lezing Jesaja 9: 1-6

Gemeente: Lied 482 ‘Er is uit ‘s werelds duistere wolken’

Koor: ‘Al wie dolend in het donker’

2de Lezing Jesaja 11; 1-9

Koor/allen: Lied 772 ‘Jesaja heeft eeuwen geleden voorzegt’

Gemeente: zingt 473 ‘Er is een roos ontloken’

3de Lezing Lucas 1: 26-35, 38

Koor/allen: lied 443 ‘De engel Gabriel’

Koor: ‘You are the new day’

4de Lezing Lucas 2: 1, 3-7

Gemeente: lied 477 1,4

Koor: Lied 478 ‘Komt verwondert u hier mensen’ couplet 1 , 2

5de Lezing Lucas 2: 8-16

Gemeente: Lied 487 Eer zij God in onze dagen

6de Lezing Mattheüs 2: 1-12

Koor/allen: Lied 506 ‘Wij trekken in een lange stoet’

7de Lezing Johannes 1: 1-14

Koor/allen:Lied 488 ‘In den beginne was het woord’ 

Gebeden afgesloten met stil gebed en ‘Onze Vader’

Gemeente: Stille macht (tekst Dirk Glind)

Zegen

Ere zij God in wisselzang