Voorganger:  Ds. A. Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

 
VOORBEREIDING
 • One Step Beyond: The long day closes
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Lied 657
 • Bemoediging en groet
 • Gedachtenis
 • Koor: Nada te turbe
 • Afroepen van namen van overleden personen dit kerkelijk jaar
 • Koor: 'Bist du bei mir'Knipsel1

HET WOORD

 • Gebed bij opening van de schrift
 • Schriftlezing:  Deuteronomium 34
 • Lied 91a
 • Overweging
 • Koor: You are the new day

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader.
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied 728
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Koor: The Lod bless you and keep you