Voorganger: Ds. A.Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Welkom en inleiding door Ouderling van dienst
 • Lied 205: 1, 3, 5 Alle 2,4,6 Allen
 • Bemoediging en groet
 • Inleiding op de dienst

HET WOORD

 • 1ste Schriftlezing:  Psalm 130: vers 5 t/m 8
 • Lied 465

 • 2de Schriftlezing: Marcus 13 vers 33 t/m 37
 • Meditatieve muziek
 • Verhaal: De haan en de zon
 • Overweging
 • Luisterlied "Aan het licht liefst" (Trijntje Oosterhuis)

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst

OP WEG

   • Slotlied 657: 1, 3 en 4
   • Uitzending en Zegen
   • Uitleidend pianospel
   • Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk