Voorganger:  Ds. A. Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Oefenen lied van de week Lied 816
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied Lied 612
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Loflied Lied 136 1, 5 en 13
 • Gedicht

HET WOORD

 • Zingen voor opening van de Schrift Lied 319 1, 2 en 7
 • 1ste Schriftlezing:  Exodus 19 vers 1 t/m 9 en 20 vers 1 t/m 21
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 81 1, 4 en 8
 • Overweging
 • Orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 816

HET ANTWOORD

   • Woord van geloof
   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: Zeg nooit onze wereld is gebroken
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel