Voorganger:  Dr. J. van Beelen, Veenendaal

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door Ouderling van dienst
 • Intochtslied Lied 97: 1 en 4
 • Bemoediging en groet
 • Kyriegebed
 • Glorialied Lied 195

HET WOORD

 • Gebed bij opening van de schrift
 • 1ste Schriftlezing:  Exodus 2: vers 11 t/m 25
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 90: 1, 7 en 8
 • 2de Schriftlezing: Mattheus 5: vers 38 - 39 en 43 t/m 48
 • Lied bij de 2de lezing Lied 836:  2, 3 en 5
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel
 • Lied 321

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied 863: 1, 5 en 6
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel