Voorganger:  Ds. L den Besten uit Zevenaar

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtsied Lied 107: 1
 • Bemoediging en groet
 • Lied 107: 2
 • Kyriegebed
 • Gloraileid Lied 107:3

HET WOORD

 • Gebed bij opening van de schrift
 • 1ste Schriftlezing:  Psalm 51: vers 1 t/m 7
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 834: 1, 2 en 5
 • 2de Schriftlezing:  Lukas 17: vers 1 t/m 10
 • Lied bij de 2de lezing Lied 836: 1, 2 en 5
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 538: 1 en 4

HET ANTWOORD

   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied 419: 1, 2 en 3
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel