Voorganger:  Ds. L van Buuren uit Rheden

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Oefenen lied van de week Lied 685
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtslied Lied 27: 1 en 4
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 302: 1 en 4

HET WOORD

 • Gebed voor opening van de Schrift.
 • 1ste Schriftlezing:  Petrus 4 vers 7 t/m 11
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 903: 1
 • 2de Schriftlezing: Johannes 14 vers 15 t/m 21, 15 vers 26, 16 vers 16
 • Lied bij de 2de lezing Lied 670: 1, 2, 5 en 7
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 685

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied Lied 969
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel