Voorganger:  Ds. Alle Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

 

Orgelspel

Welkom, ouderling van dienst

moment van stilte

Lied 280 1-5 gesproken couplet 1,3,5 voorganger 2,4 gemeente

Bemoediging en Groet:
Onze hulp is in de naam van de eeuwige
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw blijft in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer,
in de gemeenschap van de heilige geest AMEN

inleiding op de dienst

Gedicht

Toen ik het gras streelde
herkende ik groen en glad
de geur van vele zomers
waarin ik met Jou speelde,
Jou vreesde en aanbad

In glinsterend groen keer ik terug
naar het huis waaruit ik
nooit ben weggegaan.
Ik hol vooruit, de wind in mijn rug,
na Jou kom ik aan.

Ik heb Je altijd gekend
maar nooit van naam
voor ik mijn ogen open
weet ik dat Jij er bent,
Je ademt door mijn bestaan

Jouw ochtendnevel is mijn jas
strelend langs mijn wangen
Je bent het water dat ik drink
mijn leven en verlangens
vandaag was Jij het gras.

Inge Bosscha

Lezing: Psalm 84
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm.
2 Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten.
3 Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.

4 Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God.
5 Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. sela

6 Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u.
7 Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase;
rijke zegen daalt als regen neer.
8 Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen.
9 HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,
luister naar mij, God van Jakob. sela

10 God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
11 Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten,
beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.

12 Want God, de HEER, is een zon en een schild.
Genade en glorie schenkt de HEER,
zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.
13 HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt.

lied 84a‘Wat hou ik van uw huis’ downloaden op: https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen

Overweging

Orgelspel: De organist speelt ‘Wie lieblich sind deine Wohnungen Herr Zebaoth’ Uit: ‘Ein deutsches Requiem’ van Brahms

Gebeden

acclamatie bij de gebeden gesproken: lied 368h (+/-3*)

gezongen Lied 416

Zegen met gezongen Amen

Orgelspel