Voorganger:  Ds. J. Mol, Gaanderen

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

 
VOORBEREIDING
 • Oefenen lied van de week Lied 1006
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtslied Lied 276
 • Bemoediging en groet
 • Psalm 134
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 868: 1, 2 en 5

HET WOORD

 • Gebed bij opening van de schrift
 • Inleidend word bij thema / lezingen
 • 1ste Schriftlezing:  Jesaja 42: vers 1 t/m 7
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 534
 • 2de Schriftlezing:  Lucas 3: vers 21 en 22
 • Lied bij de 2de lezing Lied 339a
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 885

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader: als gezongen lied 1006
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied 905: 1, 3 en 4
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel