Voorganger:  Ds. H. van Loon-Kuiper, Doetinchem

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door Ouderling van dienst
 • Intochtslied Lied 217: 1, 2, 3 en 4
 • Bemoediging en groet
 • Kyriegebed
 • Glorialied Lied 217: 5

HET WOORD

 • Gebed bij opening van de schrift
 • 1ste Schriftlezing:  Exodus 1
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 838 : 3
 • 2de Schriftlezing: Mattheus 5: vers 13 t/m 16
 • Lied bij de 2de lezing Lied 838: 1
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel
 • Lied 905: 1 en 4

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied 834
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel