Voorganger:  Ds. A. Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend pianospel
 • Oefenlied Lied 322
 • Welkom en inleiding door Ouderling van dienst
 • Openingslied Lied 632: 1 en 3
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 146: 1 en 3

HET WOORD

 • Inleiding op de dienst
 • Lied 322
 • Schriftlezing:  Exodus 2 vers 1 t/m 22
 • Lied bij de lezing Lied 321: 1, 2, 3 en 7
 • Overweging
 • Pianospel
 • Lied 321: 1, 2, 3 en 6

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied 418
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend Piano en Orgelspel