Voorganger:  Hans Bouma

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend pianospel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Luisterlied Lied 100  "Juich Gode toe, bezuin en zing"
 • Bemoediging en groet
 • Inleiding

HET WOORD

 • Gebed bij opening van de Schrift
 • Schriftlezing Lucas 10: vers 25 t/m 37
 • Luisterlied lied 17: 1 en 2 "Gods goedheid houdt ons staande"
 • Verhaal van de barmhartige Samaritaan "Wat voor mens wil je zijn"
 • Meditatief orgelspel

HET ANTWOORD

   • Afkondiging van overlijden
   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst

OP WEG

   • Luisterlied als slotlied 150 "Loof God, loof Hem overal"
   • Uitzending en Zegen
   • Uitleidend orgelspel
   • Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk