Voorganger:  Ds. D. Juijn, Delden

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend Orgelspel
 • Welkom en inleiding door Ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtslied Lied 116: 1 en 2
 • Bemoediging en groet
 • Kyriegebed
 • Lied 601: 2 en 3

HET WOORD

 • Gebed bij opening van de schrift
 • Schriftlezing:  Johannes 8 vers  51 t/m 59
 • Lied bij de lezing Lied 352: 1, 2, 6 en 7
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Lied 534

HET ANTWOORD

   • Afkondiging van overlijden
   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Mededeling dor lid van het ZWO over het 40-dagen project
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied 935
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend Orgelspel