Voorganger:  Ds. L. den Besten, Zevenaar

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door Ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Zingen Lied van intocht Lied 971: 1, 2 en 3
 • Bemoediging en groet
 • Kyriegebed
 • Luisterlied Glorialied Lied 35: 1, 2 en 3

HET WOORD

 • Gebed bij opening van de schrift
 • Schriftlezing:  Mattheüs 18:21-35 (NBV)
 • Lusterlied Lied bij de lezing Lied 974: 1, 2 en 3
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel
 • Luisterlied Lied 973: 1, 2, 3, en 4

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst

OP WEG

   • Zingen Slotlied 321: 1, 2, 3, 6 en 7
   • Uitzending en Zegen
   • Uitleidend orgelspel
   • Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk