Voorganger:  Ds. I. Veldhuizen, Doetinchem

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Oefenen lied van de week Lied 1014
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtslied Lied 99: 1, 3 en 6
 • Bemoediging en groet
 • Kyriegebed
 • Glorialied Lied 99: 8

HET WOORD

 • Gebed bij opening an de Schrift
 • 1ste Schriftlezing:  Jakobus 2: vers 14 t/m 126
 • Lied na de  1ste lezing Lied 826
 • 2de Schriftlezing: Johanes 1: vers 1 t/m 14
 • Lied na de 2de lezing Lied 488
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 1014: 1, 2 en 3

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied 416
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel