Voorganger:  Dr. J. van Beelen, Veenendaal

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

'De mensenzoon tegenover de 'dieren'(=machten)

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door Ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Luisterlied Lied 62:1
 • Mijn ziel is stil tot God mijn Heer - Bij God ben ik geborgen
 • Bemoediging en groet
 • Kyriegebed
 • Luisterlied: Ik zal er zijn

HET WOORD

 • 1ste Schriftlezing:  Daniël 7 vers 1 t/m 15
 • Luisterlied 825
 • 2 de Schriftlezing:  Mattheüs 19 vers 27 t/m 30
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Geloofsbelijdenis

HET ANTWOORD

   • Afkondiging van overlijden
   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst

OP WEG

   • Luisterleid als slotlied 1005: Zoekend naar licht
   • Uitzending en Zegen
   • Uitleidend orgelspel
   • Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk