Voorganger:  Ds. A. Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Oefenen lied an de week Lied 388
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied Lied 217: 1, 3 en 4
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Lied 217: 5

HET WOORD

 • Gedicht: Zondagmorgen
 • Lied 287: 1, 2, 4 en 5
 • 1ste Schriftlezing:  Exodus vers 20 8 t/m 11
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 948: 1, 3, 4 en 6
 • 2de Lezing:  De tien geboden van Waknien, hoofdstuk 4, herinner je je toekomst
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel

DIENST VAN TAFEL

 • Nodiging en gebed
 • Lied 388
 • Vredewens en breken en delen

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: 978: 1 en 4
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel