Voorganger:  Ds. I. Pijpers, Zutphen

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

 
VOORBEREIDING
 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtslied Psalm 25a
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Lied 463: 1, 6, 7 en 8
 • Ontsteken van advenstkaars
 • Toelichting symbolische bloemschikking
 • Stapellied 444: 1
 • Gesprek met de kinderen

HET WOORD

 • Inleidend word bij de schriftlezing
 • Gebed bij opening van de Schrift
 • 1ste Schriftlezing:  Mattheus 24: vers 32 t/m 44
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 462
 • 2de Schriftlezing:  Micha 2
 • Lied bij de 2de lezing Lied 459 1, 2, 3 en 5
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader: als gezongen lied 1006
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied 452
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel