Voorganger:  Ds. Alle Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied Voor ieder van ons (KRO-NCRV Hart en ziel)
 • Bemoediging en groet
 • Inleiding op de dienst
 • Muziek (organist)
 • Arend vertelt over de workshop

HET WOORD

 • Schriftlezing:  Psalm 104:10-15, 24, 27-28 en MatteĆ¼s 6:25-34
 • Overweging
 • Lied 718

HET ANTWOORD

   • Afkondiging van overlijden
   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst

OP WEG

   • Slotlied 713: 1, 2 en 5
   • Uitzending en Zegen
   • Uitleidend orgelspel
   • Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk