Voorganger:  Ds. A. Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied Lied 90: 1 en 8
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 103c: 1 en 2

HET WOORD

 • Inleiding op de dienst
 • Gedicht: Wasdag
 • Gebed bij opening van de schrift
 • Lied 322
 • 1ste Schriftlezing:  Deuternomium 6 vers 1 t/m 9 en 20 t/m 25
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 105: 1, 3 en 4
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel
 • Lied 827: 1, 2 en 4

 

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: 981: 1, 2 en 5
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel