Voorganger:  Ds. A. Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend Orgelspel
 • Welkom en inleiding door Ouderling van dienst
 • Openingslied Eva's lied 1 - 10 Vol van verwachting
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • "Ik sta op voor ..."
 • Lied 538: 1 en 4

HET WOORD

 • Inleiding op de zegening
 • Lied 354: 1 en 2
 • Motivatie en Naamgeving
 • Lied 347
 • Zegening
 • Lied Gvl 438: 1 en 4
 • Gebed
 • 1ste Schriftlezing:  Deuteronomium 6: vers 4 t/m 9, 20 en 21
 • Lied bij de lezing Lied 326
 • 2de Schriftlezing:  Marcus 10: vers 13 t/m 16
 • Overweging
 • Orgelspel
 • Lied AWN I 20 Laat de kinderen tot mij komen

HET ANTWOORD

   • Afkondiging van overlijden
   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: Handen heb je om te geven
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend Orgelspel