Voorganger:  Dr. A.Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied Lied 217
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 304

HET WOORD

 • Inleiding op de dienst
 • Lied 326: 1, 2, 4, 5 en 6
 • Schriftlezing:  Johanes 1: vers 1 t/m 18
 • Lied na de  lezing Lied 448: 1, 2, 4 en  5
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel
 • Muziek
 • Lied na de overweging Lied 513

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied 981
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel