Voorganger:  Dr. A.Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Oefenlied 738
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied Lied 42: 1 en 7
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 157a: 1, 3 en 4

HET WOORD

 • Inleiding op de dienst
 • Schriftlezing:  Exodus 1
 • Lied na de  lezing Lied 738
 • Overweging
 • Meditatief Orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 1001

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied 422
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel