De groeiende boom

degroeiendeboom1Rabbi Uri leerde: ‘De mens lijkt op een boom. Wil je soms voor een boom gaan staan en onophoudelijk loeren hoe hij groeit en hoeveel hij al is gegroeid? Niets zul je zien. Maar verzorg hem altijd, snoei weg wat ondeugdelijk aan hem is en houd parasieten en schadelijke insecten ver van hem en op enig moment zul je zien dat hij groot geworden is.
Zo ook de mens: het is alleen maar nodig hindernissen te overmeesteren, opdat hij tot volle wasdom kan komen; maar het is niet wijs elk ogenblik te onderzoeken, hoeveel hij al gegroeid is.’degroeiendeboom2


Martin Buber, Chassidische vertellingen, Katwijk 1967, 419.