De agenda

agendaEr was eens een man die een agenda had waarin hij al zijn afspraken noteerde. Maar in zijn agenda stonden op elke bladzijde alleen de weken aangegeven. Omdat het de man voor de wind ging, had hij daar niet genoeg aan. Daarom kocht hij een agenda waarin op elke bladzijde een dag stond. Zo kon hij nog meer afspraken maken en het ging de man steeds beter.
Toen overlegde hij bij zichzelf en zei: ‘Laat ik nu een agenda kopen waarin niet alleen de weken en de dagen, maar ook de uren een aparte bladzijde hebben. Dan kan ik mijn tijd nog beter besteden.’
Toen sprak de Dood tot de man en zei: ‘Jij dwaas, morgen om acht uur sta je in mijn agenda.’

Brood in overvloed. 24 gebedsdiensten, Werkgroep gebedsdiensten van de Franciscaanse samenwerking, Utrecht 1984, 27