De betere weg

de beter wegEen kleine jongen was op bezoek bij zijn grootvader. Toen hij een kleine landschildpad vond, on-derwierp hij die gelijk aan een onderzoek. Maar de schildpad trok zich in zijn schild terug en de jongen probeerde tevergeefs hem met een stokje eruit te halen. Zijn grootvader zag hem bezig en belette hem het dier verder te plagen. 'Je doet het verkeerd', zei hij, 'kom, dan zal ik je laten zien hoe je zoiets moet doen'. Hij nam de schildpad mee naar binnen en zette hem bij de warme kachel. Het dier werd lekker warm en stak na een paar minuten zijn kop en poten naar buiten en kroop naar de jongen toe.
'Kijk', zei de oude man, 'mensen zijn vaak net schildpadden. Probeer nooit iemand te dwingen. Een beetje warmte en goedheid zullen hem er veel eerder toe brengen te doen wat jij graag wilt.'

Willy Hofsümmer, Kurzgeschichten I, p. 91.