Armenbrood

armenbroodEr kwam eens een rijke man bij een joodse rabbi. De rabbi vroeg: 'Wat eet je meestal?' 'O heel ge-woon' zei de man, 'een beetje brood met zout en een slok water, dat is voor mij genoeg.'
De rabbi werd kwaad en zei: 'Hoe kom je erbij! Je moet gebraden vlees eten en een goed glas wijn drinken, zoals alle rijke mensen doen!'. En de rijke man moest de rabbi beloven, dat hij dat voortaan zou doen. Maar begrijpen deed de rijke man het niet.
Daarom vroeg hij later nog eens aan een andere vrome jood: 'Waarom moet ik vlees eten, als ik aan brood genoeg heb?'Toen zei de jood: 'Pas als je vlees eet, zul je beseffen, dat de arme mensen brood nodig hebben. Zolang jij brood eet, zul je denken, dat arme mensen aan stenen wel genoeg hebben.

Vertaald naar Martin Buber