Privé bezit

 
Het privé-bezit bevordert ongelijkheid, afgunst, jaloezie, en maakt dat de mensen zich identificeren met wat ze hebben en niet met wat ze zijn, het maakt dat ze zich opsluiten tussen hun eigendommen en niet meer openstaan voor een oprechte relatie met hun medemens. Tegelijkertijd stelt het privé-bezit iedereen in staat zich te ontwikkelen tot onafhankelijke, autonome wezens, die zich op een creatieve manier kunnen onderscheiden van de grijze massa. En bovendien bevordert privé-bezit het vaststellen van rechten en plichten op grond van rationele overwegingen en niet op grond van collectieve automatismes.
De drang naar privé-bezit kan de onmisbare solidariteit, waardoor een maatschappij meer is dan veel mensen die toevallig samenleven, ondermijnen. Maar totale afschaffing van privé-bezit vernietigt de symbolische en materiële uitdrukking van de menselijke individualiteit en verwordt de samenleving tot een kleurloze horde of tot een kazerne.

Fernando Savater, Goed samen leven. Politiek voor mensen van morgen, Utrecht 1998, 109.
privebezit
Jerry Harberink, Elburg, Jufferenstraat,
35x45 cm, particulier bezit.