Religie

religieReligie geeft het leven een transcendente zin en stelt mensen in staat tegelijkertijd belangrijk en bescheiden te zijn. Je bent bescheiden omdat je vergeleken met God niets bent en je bent belangrijk omdat je verantwoordelijk bent voor de schepping. De balans daartussen vinden is natuurlijk wel heel moeilijk. Voor de meeste mensen is religie bijna de enige manier waarop die balans te vinden is. Het kan het egoïsme van het moderne individualisme intomen. Religie is ook belangrijk gezien de existentiële grenzen waaraan het leven gebonden is. Het vergemakkelijkt de acceptatie ervan waar anderen die grenzen heel moeilijk kunnen aanvaarden.

Theodore Dalrymple (pseudoniem voor Anthony M. Daniels, Londen 1949), in: Cees Veltman, 'Hoed je voor de sentimentalist', in: Volzin 25 november 2011, 31.